Het leven van Fröbel

Opvoeding van Fröbel
Alvorens te kijken naar de invloed van Fröbel in het historische en huidige leven, is het interessant om eerst te weten hoe Fröbel zelf heeft geleefd.

Je zou het misschien niet zeggen, of juist wel, maar Fröbel heeft zelf een droevige jeugd gehad. Zijn moeder overleed na zijn geboorte. Hij werd verwaarloosd door zijn tweede moeder en opzij geschoven door zijn vader. Zijn vader was als predikant erg zorgend naar zijn gemeente en ging erg op in zijn studie, zo erg dat hij geen tijd had voor Friedrich. Zijn oom nam Friedrich mee op zijn tiende, waardoor hij vanaf toen toch nog in een prettige omgeving is opgegroeid.Wellicht mede door de droevige jeugd is Fröbel zo betrokken geraakt bij opvoeding.

Fröbel had als jongen een grote liefde voor natuur en de natuurwetenschappen. Hij studeerde enige tijd mineralogie, maar voelde zich voornamelijk een opvoeder. Vanaf de eerste keer dat hij voor de klas stond, eigenlijk totaal onvoorbereid, had hij zijn roeping gevonden.

Hij zei: ‘Het was alsof ik iets gevonden had dat ik nooit had gekend, maar toch sinds lang had begeerd en gemist – alsof ik eindelijk het element van mijn leven had gevonden. Ik voelde mij zo gelukkig als een vis in het water of een vogel in de lucht.’ bron

In het voorgaande citaat is te lezen dat hetgeen wat Fröbel tijdens het lesgeven voelde, onderdeel was van wat hij gemist had in zijn eigen leven.AmaliaSaxeWeimarEisenach.jpg
Prinses Amalia
Prinses Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach

Prinses Amalia (Gent, 1830 – Walferdange, Luxemburg, 1872) was de eerste vrouw van prins Hendrik uit de generatie van Willem III. Ze trouwden in 1853 en kregen geen kinderen.De prinses hield zich bezig met liefdadigheidswerken steunde de restauraties van diverse monumenten. Ze introduceerde in Nederland het werk van Fröbel. bron

Leven volgens Fröbel
Hoe zou het leven er dan uitzien als we de idealen van Friedrich Fröbel zouden volgen. Hier een korte schets en gebruik vooral ook je eigen fantasie.

Volgens Fröbel moest het moederschap een levensbestemming worden. bron
In Fröbel zijn leven was het beter geweest dat al zijn moeders een snelcursus Pedagogiek hadden gevolgd. Gebaseerd op Fröbel zijn methoden. Wellicht kan er anno 2011 ook een cursus voor vaders aan het basispakket worden toegevoegd. (In Noorwegen en Zweden is er overigens al een opvoedcursus voor vaders en het schijnt dat de cijfers voor bijvoorbeeld kindermishandeling aanzienlijk gedaald zijn).

Uit het feit dat Fröbel zelf ervaren heeft wat zijn roeping was, mogen we aannemen dat Fröbel fan is van ‘doen waar je talent voor hebt’. Hij is hier zelf een goed voorbeeld van. Als we nou allemaal doen wat we graag willen, waar we echt gelukkig van worden, zoals Fröbel zelf was, werkt iedereen veel gemotiveerder en worden er ook betere resultaten geboekt. Het is enorm belangrijk om veel te zien, veel te horen en veel te doen. Creëer je eigen kindergarten en ervaar.

Eén van de belangrijkste verdiensten van Fröbel is dat hij als doel ‘ontwikkeling en opvoeding van het kind’ heeft gesteld en ‘spel’ als middel heeft beschouwd. Fröbel was de eerste pedagoog die zich hiervan bewust is geworden. De ontdekking van de omgeving stond bij Fröbel voorop, het ging hem er namelijk om dat mensen zich vrij en spontaan kunnen ontwikkelen. bron
Wanneer je dus je eigen kindergarten hebt gecreëerd, deze aan het ontdekken bent, doe dan vooral waar je zelf zin in hebt. Vraag wat je weten wilt en herhaal wat je leuk vindt, of juist dat wat je moeilijk vindt.Volgens Barbara Corbett (een echte Fröbelian) van het Fröbel Education Centre, Ontario, Canada, gaat het Fröbel om het ontwikkelen van een creatieve levenshouding.Daarvoor is nodig:’Liefde, in de zin van relatie; Licht, in de zin van het denken dat 'verlicht', dat leidt tot inzicht; en Leven in de zin van de dagelijkse dingen, de 'be-levings-wereld'. Zo bracht zij de 'drie L's' van Fröbels onderwijsbenadering in herinnering. bron
De manier die Barbara Corbett hier gepassioneerdbeschrijft, is wat breder op te vatten.
external image images?q=tbn:ANd9GcSYJ1GXZ4eEWl_PwKvuRT8_C9EmNHBjGhf968X7d79gom6SyGkJ8gEen creatieve levenshouding, bestaande uit Liefde, Licht en Leven. Fröbel gebruikte deze drie L’s als onderwijsbenadering. Deze drie zijn ook terug te zien in de pedagogiek van deze tijd. De ervaring is dat mensen liefdevol lesgeven en er veel creativiteit in stoppen en dat waarschijnlijk veel beroepsbeoefenaren veel inspiratie uit de drie L's kunnen halen. Creativiteit staat in verband met het vrije en het spontane.

Dus SPO"ers: Doe wat je graag doet, doe het met passie (liefde), nuchterheid (licht) en energie (leven).

Kees Both schrijft een prachtig stuk over het natuurlijke aspect van Fröbel zijn methoden. Volgens Kees Both zijn er in de benadering van de methoden van Fröbel nog steeds belangrijke leerpunten. Een kernpunt volgens hem is eerbied voor het kind-zijn, voor het leven om ons heen. Kees Both vertaalt dit naar de huidige tijd als: ‘Niet alles is te koop, maakbaar en manipuleerbaar.’ In een wereld waarin de ambitie (‘het maken’) zo op de voorgrond staat, is het volgens Both juist belangrijk dat we ons oefenen in ontvankelijkheid, kwetsbaarheid, laten zijn, zorg en verwondering. Deze punten en het besef dat de belangrijkste dingen in het leven ons gegeven zijn, heeft volgens Both alles te maken met levensmoed en levensvreugde. bron

Er is een ideaalbeeld door Fröbel gecreëerd. Zou de wereld perfecter worden als we allemaal volgens de methode van Fröbel gaan leven? Deze perfecte opvoeding en ontwikkeling kunnen we dan doorgeven aan de kinderen om ons heen. Leven zoals Fröbel het zag is allesbehalve vervelend. Start living...start Fröbeling!