Invloed

De invloed van Fröbel

Geïnspireerd en beïnvloed door Fröbel
Maria_Montessori.jpg
Maria Montessori

De methoden van Fröbel zijn mede dankzij zowel bekende als onbekende mensen de wereld over gegaan. Waar men tegenwoordig via de sociale media een bericht of een idee de wereld over zou kunnen laten gaan, ging dat destijds iets langzamer. Hier volgt een aantal opmerkelijke voorbeelden van hoe het werk van Fröbel een rol heeft gespeeld in het leven van bepaalde personen en hoe dit de wereld over gegaan is.

Maria Montessori
Montessori, een naam bij velen waarschijnlijk wel bekend. Maria werd geboren in Italië. Ze was eerst student geneeskunde, waarna ze arts werd. Ze ging werken met verstandelijk gehandicapte kinderen en boekte fantastische resultaten met deze kinderen. Uiteindelijk werd ze hoogleraar antropologie. Op dit moment studeerde Maria Montessori ook Pedagogiek. Haar manier van werken ging inmiddels de hele wereld over en ze werd uitgenodigd om in de Verenigde Staten te komen spreken. Dit deed ze. Na de V.S. woonde Maria nog in Spanje, voor ze terugkeerde naar Italië. Toen daar in 1934 Mussolini in wilde grijpen in haar onderwijssysteem, is ze weer naar Spanje gevlucht. Maar door de Spaanse Burgeroorlog werd ze verdreven en kwam ze na Engeland in Nederland terecht. In Nederland zijn er van haar twee belangrijke boeken geschreven. Eén voor kleuteronderwijs en één voor lager onderwijs. Voor het onderwijs voor de allerjongsten gebruikte Maria Montessori als tweede in Nederland de ideeën en methoden van Friedrich Fröbel. Elise van Calcar was de enige vóór Maria die dit ook deed. bron

Denemarken
Ida Berendsen, senior lector Kunst & Workshops in het Pedagogseminarium van Kopenhagen vertelt over hoe er in Denemarken een bijzondere nadruk op de vorming van persoonlijkheid gelegd wordt en op het begrijpen van de democratie. Zowel in kinderopvangcentra als in de opleiding van de pedagogen. Ida Berendsen legt uit dat ze ervan uitgaan dat kinderen en studenten zich kunnen ontwikkelen als ze deelnemen aan creatieve activiteiten (typisch Fröbel!). De opleiding van de pedagogen in het Pedagogseminarium van Kopenhagen is geworteld in twee tradities. De eerste stamt af van de politieke en pedagogische ideeën van de Verlichting, die Hedwig Bagger en Anna Wulff beïnvloedden. Hedwig en Anna startten daarop in Denemarken de allereerste kleuterklas die de theorieën van Fröbel volgde. Hiermee kregen de kinderen naast zorg ook de kans om te spelen, zingen, bewegen, muziek te maken, tekenen en schilderen.Kindertuin
Een brede oriëntatie in de ruimte is van belang, tot op internationaal niveau toe. Maar ook een ruimere diepe oriëntatie in de tijd. We moeten niet de illusie hebbenchildren_in_grass.png dat wij de eersten zijn die zich in handelen en denken bezighouden met het belang van buitenspelen. Fröbel is de stichter van de ‘kindertuin’. In Haren bij Groningen is een ontdek- en speeltuin bij een school.
Er is wel een steeds grotere aandacht voor natuurspelen, gestimuleerd door organisaties die zich sterk maken voor buitenspel. Die grotere aandacht voor natuurspelen heeft invloed op het debat over veiligheid.


6a01156f3d85e6970c014e869df7c6970d-500wi.jpg
Origami
Fröbels invloeden reiken tot ver buiten Europa. Zelfs in Japan is Fröbel een belangrijke grondlegger geweest voor het kleuteronderwijs. Zo komt de natuurverbondenheid van Fröbel tot uiting in het water geven aan planten door kleuters. Zo leren ze over de verschillende levensvormen, planten en hun groei. Bovendien ontwikkelen ze op deze wijze verantwoordelijkheidsgevoel. Een ander voorbeeld is het papier vouwen tot een fröbelster. In het Japans wordt dit origami genoemd. De kleuter leert hierdoor logisch redeneren over de begrippen recht, schuin, groot, klein en dergelijke. Tevens wordt het onderscheid van kleuren geleerd. Fröbel meent dat het overbrengen van informatie van de hersenen naar de handen, het kind doet inzien dat alles met elkaar verbonden is.Anno 2011
Een belangrijke reden is dat creativiteit nodig is om in een concurrerende markt te overleven. Daarnaast kan creativiteit veel plezier opleveren.
Nederlandse organisaties kunnen zich slechts onderscheiden door te innoveren. Concurreren op basis van prijs of kennis kan allang niet meer. Lonen zijn in andere landen veel lager, kostenbeheersing is lastig. Kennis komt door internet voor steeds meer mensen steeds sneller beschikbaar. Economische groei moet dus ontstaan door toegevoegde waarde. Organisaties onderscheiden zich hierbij van concurrenten door nieuwe producten, diensten of processen die bij voorkeur niet, of moeilijk, te kopiëren zijn. Creativiteit is de vijfde productiefactor, naast kennis, grond, arbeid en kapitaal. We staan aan de vooravond van het creatieve tijdperk, een periode van constant innoveren. Hiervoor is creativiteit nodig. Want zonder creativiteit geen innovatie. Op de volgende site kun je zien hoe mensen gelukkig worden van nieuwe dingen ontdekken in bijvoorbeeld het maken van lingerie.


6.jpg
Speelgoed
Andere bekende invloeden van Fröbel hebben te maken met het huidige speelgoed van kinderen.
Zo heeft hij de zandbakgeïntroduceerd om met het element aarde te kunnen spelen.
Fröbel zijn ideeën over de ontwikkeling van kleuters door middel van kosmische symbolen zijn van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van ´s werelds eerste educatieve speelgoed. Fröbel vond de bolvorm het belangrijkste symbool, andere symbolen waar hij zich mee bezighield waren de kubus of cilinder. Deze vormen zijn de voorlopers van het speelgoed waar ieder kind bekend mee is: de blokkendoos. Dit geschenk plant het zaad voor een toekomst in de architectuur voor een jonge, creatieve ziel. Hiernaast een afbeelding van materiaal uit een kindergarten in Massachusetts: één van de eerste ontwerpen blokkendozen uit 1930.bron