De betekenis van Fröbel

Fröbel wordt gezien als één van de grootste pedagogen van de 19e eeuw. Het is dan ook logisch dat hij veel impact heeft gehad. Zo werkt men in de hedendaagse pedagogiek bijvoorbeeld nog steeds met invloeden van Fröbel.
Ondanks dat velen van ons niet weten dat Fröbel een bekende pedagoog uit de 19e eeuw is, heeft iedereen wel eens van ´fröbelen´ gehoord. Fröbelen staat bekend als knutselen en creatief bezig zijn. In het woordenboek uit 1950 stond fröbelen omschreven als: jonge kinderen met spelen die het verstand ontwikkelen, bezighouden volgens de beginselen van Fröbel, een Duitse pedagoog. Tegenwoordig staat in het woordenboek: kleuters bezighouden in of als in een fröbelschool; informeel op kinderlijke wijze weinig doelgericht bezig zijn. Het is dus bezigheid die vernoemd is naar Friedrich Fröbel en fröbelen is daarom verreweg de bekendste invloed van deze pedagoog.
Kindergarten
Op basis van zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs, begon Fröbel in 1837 een schooltje dat hij kindergarten (kindertuin) noemde. De leidende rol van de docent werd gedeeltelijk vervangen door de spontane activiteit; het zelf bezig zijn van het kind en het klassikale onderwijswerd gecombineerd met bezigheden van eigen keuze. Er werd gebruik gemaakt van onder andere de blokkendoos en natuurlijk werd er veel geknutseld. Bovendien was er een tuin die diende als speel- en leeromgeving. Veel kindertuinen zijn verdwenen, maar in Duitsland en Engelstalige landen is deze kleuterschool nog steeds te vinden onder deze naam. Ook in Nederland heeft Fröbel invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de kleuterschool, tegenwoordig beter bekend als het kinderdagverblijf. Aan de schooltuin werd in ons land weinig waarde gehecht. Naarmate de tijd verstrijkt, is er steeds minder zichtbaar van Fröbels ideeën.Hedendaagse pedagogiek
Fröbel heeft veel betekend voor de hedendaagse pedagogiek. Zo kunnen bijvoorbeeld pedagogen in Duitsland zich laten scholen tot Fröbelpädagoge. Hiervoor kunnen zij een cursus volgen, welke een week duurt. Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen in de seminars en workshops aan bod:
  • Het leven, werk en de technieken van Friedrich Fröbel
  • Theoretische aspecten van zijn voorschoolse educatie
  • Holistische manieren van werken en leren volgens Fröbels polytechnisch leermodel
  • Perspectieven van de vorming van beweging- en speelruimtes voor kinderen
  • Fröbels bewegingsspelen en ervaringspedagogiek
  • Spraakontwikkeling bij kinderen en het begin van taalonderwijs
  • Media educatie in de kleuterschool

Dat Fröbel veel heeft betekend voor de pedagogische studies is tevens af te leiden uit het feit dat in 1977 het Fröbel Archief voor Kinderstudies werd opgericht. Deze werd opgericht in het Fröbelcollege in Engeland. In dit archief is een grote verzameling van boeken, foto’s, objecten en multimedia materiaal over Friedrich Fröbel te vinden. Hieronder staan twee afbeeldingen weergegeven uit het archief van de Fröbelcollectiebron

inline_spielplatz.jpg
Froebel's Spielplatz, Blankenburg
inline_michaeliskind.jpg
Michaelis Free Kindergarten